English

מצגות

מצגת  על הרוביישוב בהוצאת בית התפוצות
מצגת שהוכנה בחסות בית התפוצות, ביוזמתם ובעזרתם האדיבה של אסתר וחנוך דרזביץ, ריקי פריהד וארגון יוצאי הרוביישוב בישראל.

פרק

 גירסה עברית    גירסה אנגלית    מוסיקת רקע  
פרק 1: הקדמה

פרק 2: מראות העיר  

פרק 3: בתי כנסת

פרק 4: מקצועות

פרק 5: חינוך

פרק 6: מפלגות

פרק 7: עליה והגירה  

פרק 8: שואה

פרק 9: אלבומי משפחה  מצגת של פרוייקט בולים מיוחד להנצחת הרוביישוב
מצגת בנושא פרוייקט הבולים המיוחד שנערך להנצחת הרוביישוב.
 הקלק כאן להורדה 


מצגת על הרוביישוב מאת עמוס וינטרוב
מצגת בנושא גורלן של קהילות בשואה, תוך התמקדות בעיירה הרוביישוב, שנכתבה כעבודת גמר ע"י עמוס וינטרוב.
 הקלק כאן להורדה

כל הזכויות שמורות לקרן קדושי הרוביישוב © 2006