English
Image1Image2Image3Image4

גולשים נכבדים,


אנו מניחים שלא פעם שמעתם מפי אבא אמא, סבא וסבתא את השם הרובישוב. שם פולני, אולי מוזר במקצת בשביל אוזן עם שמיעה עברית, אולם עם השם הזה גדלו אבותינו ואבות-אבות אבותינו, התבגרו והתחנכו ולנו השאירו מורשת יהודית מפוארת. הזכרת השם "הרובישוב" לעתים תכופות השאירה ודאי עקבות ועוררה סקרנות לדעת.

לא כך אבותינו, שעריסתם עמדה בבתיה של העיר "הרובישוב" ואור יומם הראשון זרח להם בסמטאותיה ושדותיה המוריקים, נפשם נרעדת ונפעמת לשמע השם הזה, הוא גם לפעמים גורם להוזלת דמעה מעיניהם.

מהו כוחו של שם מסתורי זה, המרעיד ומתסיס נפש אבות ואמהות, השקועים בכל רמ"ח איבריהם בדאגות שגרתיות של חיי היום-יום?

הרבה סיבות לדבר - בעיר הרובישוב אבותינו נולדו, בבתיה התחנכו, ברחובותיה טיילו, מחייה הציבוריים שאבו, את מוסדותיה ייסדו ובה התנסו וצמחו. צעדים ראשונים בחיים וחוויות-בראשית לא בנקל נשכחים. וזה בדיוק מה שאירע לאבותינו ההרובישובאים. לאורך מסלול חייהם, על כל פיתוליהם, מלווים הם על ידי חוויות ראשונות אלה של ילדות ונעורים, חיי משפחה וזקנה, על זוהרם וערפיליהם, הצלחתם וכישלונם, אהבתם וחוסר נוחותם. על כל אלה החוויות לא ניתן לשכוח ולפסוח, הן תובעות ומתחננות ... אל תשכחונו!

הציווי לא לשכוח לא בא לספק רגשי נקם וכעסים אישיים, אלא בא לחנך לדורות הבאים על כל מגזריהם להיות יהודי גאה, בטוח בארצו, תורם לסביבתו ומתקדם בהווייתו. האם תבינו עכשיו מה מרעיד את נפשם שם של הורינו ה"הרובישובאים"? השם הרובישוב מעלה גם זיכרונות של משפחות שלמות וענפות, לא שסועות ולא קטועות מלפני קרות הרצח הגדול בידי הצורר הנאצי. וההווי המשפחתי והחגיגות, העזרה והדאגה הקהילתית לנצרך והחלש? האם על כל זאת, שחלפו ואינם עוד, לא תבכה נפשם במסתרים?

האם תבינו מה מפעים את רוחם של אבותינו ואמהותנו, בני הרובישוב? השם הרובישוב מעלה ערכים שנרקמו בשחר נעוריהם. כי זאת לדעת: הרובישוב היהודית לא הייתה עיר שגרתית ורגילה, היא הייתה עיר לוחמת על תפקידה, נאבקת על זכויותיה ובונה את הווייתה ועתידה. היא הייתה ערה למתרחש סביב בפרט ובחיי העולם היהודי בכלל, היא קלטה כל זרם תרבותי וחברתי במחשבה היהודית. בבתיה גדלו בני-תורה, משכילים, חובבי ציון, ציונים וסוציאליסטים. רבים מהם התפרסמו כבעלי הלכה חריפים ומופלגים בתורה ובחסידות, לא מעטים הטיפו להשכלה, קידמה ושידוד מערכות בחיי ישראל בגולה. רבים מהם חלמו על ציון והגו רעיון יישובה וקימומה. בני בניהם הוכשרו בקיבוצי-הכשרה, חטבו עצים, שאבו מים, רעבו לפת לחם וחלמו על סרטיפיקטים (אשרות כניסה מטעם המנדט הבריטי) שיזכו אותם בעלייה לארץ-ישראל הנכספת. היו חוגים שסגדו לאלוהי הסוציאליזם המהפכני, האמינו במהפכה חברתית שתגאל את העולם מעוני ואי צדק ותפתור גם את שאלת היהודים בגולה. פסיפס רב-גוני זה הווה את הציבוריות היהודית בהרובישוב שהתנגשה, נאבקה ונלחמה ובחיקה התחנכו הורינו לאהבת ארץ-ישראל, למסירות, נאמנות ולהתנדבות.

השם הרובישוב מעלה בזיכרונם  את העזרה ההדדית, את מוסדות הגמל והחסד, מתן בסתר ואהבת הזולת, את מוסדות התרבות והכלכלה, ואת הערבות זה לזה במובנה הרחב והיפה, שפיתחו בני הרובישוב במשך 20 דורות, על גדות הבוג וההוצ'בה, הסובבים אותה במדינת פולין. מי ימנה ומי יספור את המוסדות שיזמו והקימו בני העיר הרובישוב? הם ייסדו חדרים ובתי מדרש, בתי כנסת ושטיבלעך, ישיבות ובתי-ספר מתקדמים וחילוניים. הם יזמו מוסדות מסורתיים לעזרת הזולת, כגון: גמילות-חסדים, עזרת-חולים, סומך-נופלים, בית-לחם, בית- יתומים ובית-חולים. הם ייסדו מפלגות, תנועות-נוער, אגודות-מקצועיות, ספריות, חוגים דרמטיים וחוגים להשכלה. הם הקימו בנקים, קופות חיסכון, התאגדויות של סוחרים, ובעלי-מלאכה. הם התפרנסו בדוחק אך בכבוד, גידלו בנים ובנות לתורה, לחופה ולמעשים טובים. הם האמינו ונאבקו לעתיד שכולו טוב ולא זכו ליום יבוא על עמלם. מגף אכזר השפיל, דיכא, רמס והפסיק את שירת חייהם.

נאמנים לתיאורו של עורך פנקס הרובישוב שיצא לאור בשנת 1962 בהשתתפותם של בני הרובישוב בכל התפוצות, שאלפי קילומטרים ועשרות בשנים חוצים בינינו לבין הרובישוב שצוירו לעיל. זמנים חדשים פקדונו, וזמירות חדשות מושרות. אקלימנו הפוליטי, החברתי והכלכלי נשתנה. ולכן, לכם ילדינו, השם הרובישוב אולי אינו רב-משמעותי. לא כן הורינו, אבותינו. ההווה ולו המזהיר ביותר לא האפיל על עברם.

אישים ומאורעות, מעשים ומוסדות עולים בזיכרונם, מתחננים וגם תובעים: אל תשכחונו! נאמנים לצו זהו לוקטו ידיעות, הועתקו זיכרונות, נצררו מאורעות, צורפו אות לאות, רשימה לרשימה, תמונה לתמונה וכל זאת על מנת להנציח מה שהיה ולא יהיה עוד באתר אלקטרוני זה, אתר אשר יחדש ויתחדש, יעמיק את הקשר בין חברינו, ילדינו ונכדינו לדורות הבאים. כתוצאה ממאמץ משולב זה מונח לפניכם "פנקס הרובישוב" אלקטרוני פתוח לרעיונות חדשים שרק בשיתופכם ועזרתכם יהפוך להיות גאווה למורשתנו ואינפורמציה לאלה הצמאים לדעת. הוא מתורגם לאנגלית לשם גישה אוניברסלית בתפוצות ולכל יוצאי ודורות הרובישוב באשר הם. נצא נשכרים ועמלנו לא ייחשב לשווא אם יקוים בנו הפסוק: ושיננת לבניך, ודיבר בם!

שננו חברים, צעירים ומתבגרים את מסכם חייהם של 20 דורות שקמו לפנינו בעיר הפולנית-יהודית "הרובישוב" על שפת הבוג וההוצ'בה אשר בפולין. ואל יקל בעיניכם הלקח, משנה היא ולימוד צריכה, מסכת חייהם של דורות הרובישובאים אשר גילו התמדה רבה, אי רתיעה, כושר הסתגלות ורוח התנדבותית. יהיו אלה מצפן בחיינו הפרטיים והציבוריים במדינת ישראל העצמאית והמתחדשת.

כל הזכויות שמורות לקרן קדושי הרוביישוב © 2006